Struer KommuneStruer Lydens by
Gartnerlunden - Bremdal

Struer Kommune sender nu Gartnerlund i Bremdal i udbud. Området ligger i den sydlige del af Bremdal mellem Fjordvejen og jernbanen.

Grundarealet er ca. 46.500 m2 og er omfattet af rammeområde 3 B 7, som udlægger området til boligformål, hvor der er mulighed for at opføre bebyggelse, som har en innovativ og spændende karakter.

Området ligger i et særligt og interessant landskab, som er meget kuperet og har en fin udsigt over Kilen. Struer Kommune ønsker, at Gartnerlundens naturlige landskab bevares, og at naturen bliver en integreret del af området.

Området er opdelt i to delområder. Indenfor delområde I kan der opføres bebyggelse til boligformål. Der kan opføres rækkehuse eller fritliggende villaer. Bebyggelsen må have maksimalt 2 etager.

Delområde II skal anvendes til rekreative formål. Der skal i den sydlige del af delområdet etableres et vådt forsinkelsesbassin, som også kan bidrage positivt til det rekreative miljø.

Her kan du henvende dig

Mads Houe
96848232

Birgitte Haarhøj Berg 
96848213

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
DEN DIGITALE HOTLINE  
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00