Struer KommuneStruer Lydens by
Ansøg om byggetilladelse

Går du med planer om at bygge eller rive ned, så skal du ansøge eller anmelde byggeriet. Dette skal ske via den nye ansøgningsportal – Byg og Miljø

Byg og Miljø

På ansøgningsportalen Byg og Miljø vil du blive guidet gennem dit byggeforløb og bliver bedt om at sende de relevante dokumenter for lige netop dit byggeri. Det er ikke alt byggeri, der kræver tilladelse, men der kan ofte være lokalplaner eller servitutter, der har indflydelse på, hvad du må bygge.

For at kunne sagsbehandle din byggeansøgning hurtigt og effektivt, så er det vigtigt, at dit byggeprojekt er godt belyst i ansøgningsmaterialet. Derfor er det nødvendigt, at du udfylder alle de dokumentationskrav, som Byg og Miljø oplister, på baggrund af den valgte aktivitet/sagstype. Nedenfor kan du se nogle af disse krav, samt eksempler på tegningsmaterialet.

Ukompliceret byggeri – enfamiliehus, sommerhus, garage, carport, udhus drivhus mm.

 • Projektbeskrivelse, som beskriver hvilket arbejde, der er planlagt. 
 • Målsat situationsplan, hvor du angiver bygningens placering på grunden i forhold til skel.
 •  Målsat plantegning, hvor udvendige mål fremgår og rummenes anvendelse er angivet.
 •  Ved om- eller tilbygninger kræves der tegninger af forhold både før og efter tilbygning.
 •  Facadetegninger, hvor bygningshøjden og taghældningen fremgår. 
 •  Målsat snittegning, hvis der bygges i 1½ etage eller mere. 
 •  Materialebeskrivelse. 

 Hvis dit byggeri ikke overholder gældende regler, så skal der ansøges om dispensation.

 •  Nybyggeri af boliger skal der indsendes et tilbud på en byggeskadeforsikring eller en ansøgning om fritagelse fra samme.
 •  Wammenbyggede enfamiliehuse, avl- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger skal der redegøres for de brandmæssige forhold.

Ansøger en anden på dine vegne, så er det nødvendigt med en fuldmagt. Enten signeret digitalt via Byg og Miljø eller som et underskrevet vedhæftet bilag. 

Alt materialet skal vedhæftes byggeansøgningen på Byg & Miljø i et pdf-format.

Kompliceret byggeri – etageboligbebyggelse, række/kæde/dobbelthuse, erhvervsbyggeri, butikker mm.

Udover det nævnte ansøgningsmateriale under Ukompliceret byggeri, skal byggeansøgningen for det komplicerede byggeri også indeholde følgende materiale, som dokumentation for at byggeriet udføres i henhold til Bygningsreglementet 2010, kap. 3 - 8:

 • Oplysning om den påtænkte benyttelse af ejendommen
 •  Tegningsmateriale der viser niveaufri adgang
 •  Tegningsmateriale der viser (støj)isolering mod nabo (ved sammenbyggede boliger)
 •  Tegningsmateriale der viser bygningens tæthed mod jord
 •  Dokumentation for konstruktioner
 •  Stabilitetsberegning
 •  Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for skimmelsvamp
 •  Dokumentation for, at bygningen er opført i henhold til brandkravene
 •  Energirammeberegning
 •  Varmetabsberegning

Andre faste konstruktioner som bl.a. kræver byggetilladelse 

 • Fritstående skilte
 • Fritstående solcelleanlæg
 • Legepladser
 • Vindmøller opført i byzonen

Andre faste konstruktioner som bl.a. skal anmeldes

 • Vindmøller i landzone
 • Solcelle-/solfangeranlæg direkte på tagfladen på din ejendom
 • Telemaster
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00