Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Offentlig annoncering - Forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald
Teknisk Sekretariat

Offentlig annoncering - Forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Teknik, Miljø og Klimaudvalget har på møde den 8. maj 2019 godkendt regulativforslag for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald.

 

Regulativforslagene skal i medfør af affaldsaktørbekendtgørelsen (Bek. nr. 1753 af 27. december 2018) sendes i offentlig høring i 4 uger, hvor borgere og virksomheder har mulighed for at kommentere forslagene. Forslagene er i offentlig høring i perioden 13. maj – 10. juni 2019.

 

Bekendtgørelsen kræver desuden at de kommunale affaldsregulativer skal udarbejdes som standardregulativer med ens opbygning, definitioner og begreber samt offentliggøres i en national regulativdatabase.

 

Regulativforslaget for husholdningsaffald rummer bl.a. en ændring i ordningen for dagrenovation, hvor sorteringen fremadrettet skal ske i madaffald og restaffald. Regulativet er yderligere tilføjet to nye ordninger for tekstilaffald og affald fra kommunale institutioner.

 

Regulativforslaget for erhvervsaffald rummer bl.a. reglerne for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser og en række affaldsordninger rettet mod erhverv.

 

Regulativforslagene kan læses her:

 

Eventuelle kommentarer skal sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer eller på e-mail: teknisk@struer.dk. Kommentarerne skal være kommunen i hænde senest den 10. juni 2019 kl. 15.30.

 

Plan- og Miljø

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
Generel henvendelse: struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00