Struer KommuneStruer Lydens by
Okkerloven

I Okkerloven, som administreres af kommunen, er der udpeget såkaldte okkerpotentielle områder langs vandløbene. Det medfører, at enhver påtænkt dræning eller udgrøftning for jordbrugerhvervet i disse områder kræver tilladelse fra kommunen.

/filer/1482258523-9004/Okkerpotentialekort.jpg

Loven er vedtaget for at forebygge og bekæmpe okkergener i vandløb, søer og havet.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
DEN DIGITALE HOTLINE  
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00