Struer KommuneStruer Lydens by
Borgervejledning

Borgere i Struer Kommune kan hjælp af en borgervejleder. Borgervejlederen fungerer som en dialogpartner mellem borger og forvaltning. Det betyder, at du kan få råd og vejledning om mødet med kommunen og til at forstå kommunens afgørelser samt til at klage over f.eks. sagsbehandling eller samarbejde i øvrigt. Borgervejlederen sørger for, at din oplevelse af kommunen bliver viderebragt til relevante medarbejdere og ledere. Der er dog nogle forhold, en borgervejleder ikke kan hjælpe med, afhængig af hvor ansvaret ligger placeret og hvem der har myndigheden på området. 
Hvis du gerne vil kontakte borgervejlederen kan du læse videre her om hvordan, hvornår vejlederen kan hjælpe dig, og hvornår en sag er udenfor borgervejlederens område. 

Hvad kan borgervejlederen i Struer Kommune hjælpe med?

•    At forstå en afgørelse, du har modtaget fra kommunen
•    At klage over kommunens behandling af en sag 
•    Hvis din klage går på sagens indhold og afgørelse kan du dog ikke klage til vejlederen, men få vejledning om hvor og hvordan du kan klage
•    At klage over en negativ oplevelse med personalets optræden
•    At genskabe en konstruktiv dialog med den relevante afdeling i tilfælde af konflikt i din sag

Hvad kan borgervejlederen i Struer Kommune ikke hjælpe med?

•    At ændre på en afgørelse i din sag
•    At behandle klager over sager, der er politisk vedtaget i byrådet eller de politiske udvalg – f.eks. serviceniveauet
•    At behandle klager som formelt hører hjemme i en specifik klageinstans – f.eks. klager der skal i det kommunale tilsyn, domstolene eller Folketingets Ombudsmand
•    At behandle klager om ansættelse ved kommunen
•    Sager som er afgjort for mere end ét år siden
•    Sager der falder udenfor kommunens sagsområde, f.eks. mellem private personer eller virksomheder

Hvordan kan jeg kontakte borgervejlederen og behøver jeg møde personligt op?

Du kan skrive til borgervejlederen via e-Boks ved at klikke her, eller du kan ringe på tlf. 20 82 66 71. Telefonen er alene en borgervejledertelefon. Hvis den ikke bliver taget, kan du derfor blot lægge en besked og du vil efterfølgende blive ringet op. Opringningen sker ikke nødvendigvis samme dag, men der vil altid blive ringet tilbage.

Vejledningen foregår via enten e-Boks, telefon eller personligt fremmøde efter aftale med vejlederen.  

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00