Struer KommuneStruer Lydens by
Farligt affald

Farligt affald fra virksomheder

Reglerne for farligt affald er beskrevet i regulativ for erhvervsaffald samt for genanvendeligt farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.

Farligt affald omfatter bl.a. maling, træbeskyttelsesmidler, terpentin, acetone, fortynder, penselrens, benzin, olieaffald, syrer, baser, plantegifte, insektmidler m.v. Er du i tvivl om et stof/produkt skal betragtes som farligt affald kan du sende en e-mail til Plan og miljø i Struer Kommune eller ringe på tlf. 96848446.

nomi4s`hjemmeside kan du læse mere om, hvordan det farlige affald skal håndteres.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
DEN DIGITALE HOTLINE  
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00