Struer KommuneStruer Lydens by
Revurdering af miljøgodkendelser

Miljøgodkendelser af IE-husdyrbrug, skal løbende og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første regelmæssige revurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år efter, at godkendelsen er meddelt.

Miljøgodkendelser efter Husdyrbruglovens § 11 skal alene revurderes, hvis ikke husdyrbruget lever op til krav om totaldeposition for ammoniak.

Tilsvarende gælder for husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter Husdyrbruglovens § 12 eller efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og som ikke er IE-husdyrbrug.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Pernille Fog
9684 8452

Kristian Iversen
9684 8455

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
DEN DIGITALE HOTLINE  
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00