Struer KommuneStruer Lydens by
Planloven- afgørelser
Pos.DokumentDato
1AC Hoppesvej 5 - Landzonetilladelse til 300m2 produktionshalAnmeldelse af bolig med dårlig indeklima 6.pdf12-01-2018
2Møllegade 22, 7790 Thyholm - Lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninge.pdf08-01-2018
3Danavej 7, 7790 Thyholm - Landzonetilladelse til opførelse af redskabsskur.pdf04-01-2018
4Klosterhedevej 6, 7600 Struer - Lovliggørende landzonetilladelse til pavillon.pdf04-01-2018
5Havstokken 7, Venø, 7600 Struer - Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med tilhørende garage.pdf22-12-2017
6Birkildvej 18, 7600 Struer; Tilladelse til etablering af sø og mindre dige i landzone.pdf15-12-2017
7Østergade 38, 7600 Struer - Afslag på dispensation til opførelse af ny garage.pdf14-12-2017
8Oddesundvej 26, 7600 Struer - Landzonetilladelse til etablering af støjvold.pdf07-12-2017
9Jestrupvej 8, 7790 Thyholm - Landzonetilladelse til midlertidig pavillonby til elevbeboelse på efterskole.pdf07-12-2017
10Vilhelmsborgvej 18, 7600 Struer - Afslag på lovliggørende landzonetilladelse til crossbane.pdf07-12-2017
11Tambogade 6, Thyholm - Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus.pdf30-11-2017
12Lokalplan nr 336 - endelig vedtagelse.pdf29-11-2017
13Følgebrev - endelig vedtaget lokalplan nr. 336.pdf29-11-2017
14Vesterkærvej 8, 7600 - Lovliggørende landzonetilladelse til 22 m2 carport 6.pdf29-11-2017
15Lindekærvej 12, 7600 - Lovliggørende landzonetilladelse til udhus.pdf29-11-2017
16Hærvej 31, 7790 Thyholm - Dispensation fra skelafstand.pdf27-11-2017
17Stadion Alle 5, 7600 Struer - Afgørelse om dispensation.pdf20-11-2017
18Villemoesvej 10, Hjerm - Landzonetilladelse til ændret anvendelse af stuehus.pdf07-11-2017
19Kappelvej 1, 7790 - Landzonetilladelse til opførelse af 38m2 drivhus.pdf31-10-2017
20Møllegade 29, 7790 - Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygning i landzone 2.pdf23-10-2017
Høringer og andet
Pos.DokumentDato
1Ålkærvej 9B - forannoncering af § 16 a ansøgning om miljøgodkendelse (mink).pdf20-12-2017
2Ausumvej 4 - Bilag 1 Ansøgning.pdf15-12-2017
3Ausumvej 4 - Forhøring vedr. miljøgodkendelse af udvidelse af Ausumgård Biogas.pdf15-12-2017
4Claus Christensen.pdf23-02-2017
5Danmarks Naturfredningsforening.pdf23-02-2017
6Dannie P. Hvass mfl..pdf23-02-2017
7Følgebrev til lokalplan.pdf05-09-2017
8Hans Michelsen.pdf23-02-2017
9Hjulmagervej 3, 7600 Struer - Hvidberg AS - Tekst til offentliggørelse af ansøgning, bilag 1-virksomhed.pdf02-01-2018
10Inger-og-Torben-Vestergaard-m.fl-1-34.pdf23-02-2017
11Inger-og-Torben-Vestergaard-m.fl-34-68.pdf23-02-2017
12Inger-og-Torben-Vestergaard-m.fl-68-88.pdf23-02-2017
13Inger-og-Torben-Vestergaard-m.fl-88-108.pdf23-02-2017
14Jacob og Tanja Andersen.pdf23-02-2017
15Kloakplan (12-09-2017).pdf11-10-2017
16Lemvigegnens Landboforening.pdf23-02-2017
17Lindevej 33 - forhøring ansøgning efter § 16 a.pdf21-11-2017
18Lokalplan 2.1 - Følgebrev.pdf03-07-2017
19Lokalplanforslag nr. 336.pdf05-09-2017
20Lokalplantillæg 2.1.pdf03-07-2017
21Margit Riis.pdf23-02-2017
22Martin Gade.pdf23-02-2017
23Mellemvej 18 - Forhøring i forbindelse med ansøgning om godkendelse (§ 16 a).pdf19-10-2017
24Mogens Christensen.pdf23-02-2017
25Reguleringsprojekt i Hestbæk - høring efter vandløbsloven -Høringsbrev til offentliggørelse.pdf22-06-2017
26Screeningsafgørelse 2017 .pdf11-10-2017
27Steen Andersen.pdf23-02-2017
28Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018 (vedtaget).pdf11-10-2017
29Udkast til reguleringsprojekt i Kirstens Bæk.pdf14-11-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00