Struer KommuneStruer Lydens by
Planloven- afgørelser
Pos.DokumentDato
1Møllegade 18, 7790 Thyholm - Landzonetilladelse til opførelse af 32,5 m2 garage.pdf18-10-2017
2Kalkværksvej 14, 7790 Thyholm - Landzonetilladelse til opførelse af ny garage.pdf17-10-2017
3Hovedvejen 56, 7790 - Landzonetilladelse til opsætning af Ad-Blue dispenser.pdf04-10-2017
4Jupitervej 26, 7790 Thyholm - Afgørelse på ansøgning om landzonetilladelse til ændret anvendelse af overflødiggjorte skolebygninger.pdf28-09-2017
5Havstokken 10, Venø - Landzonetilladelse til opførelse af ny tilbygning.pdf28-09-2017
6Dispensation for lokalplan nr. 234.pdf27-09-2017
7Lokalplan nr. 288 - midlertidig dispensation til liberalt erhverv.pdf26-09-2017
8Afgørelse om byggeret på Matr 5at og 5g, Søndbjerg By, Søndbjerg.pdf26-09-2017
9Ølbygaardparken 32 - Afslag til dispensation.pdf22-09-2017
10Lyngs Kirkevej 6, 7790 - Lovliggørende landzonetilladelse til mindre hestestald.pdf20-09-2017
11Kirketoft 88 - Lovliggørende landzonetilladelse til mindre byggeri.pdf18-09-2017
12Stadsbjergvej 8, 7600 Struer - Tilladelse til etablering af en sø i landzone.pdf15-09-2017
13Tangvej 1 - Landzonetilladelse til opførelse af 10m2 læskur til dyrehold.pdf14-09-2017
14Skt. Olai Bakke 2A, Landzonetilladelse til tilbygning til eksisterende kirkehus.pdf12-09-2017
15Screeningsafgørelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018.pdf11-09-2017
16Jestrupvej 8, Landzonetilladelse til opførelse af ny værelsesfløj.pdf30-08-2017
17Rubjerghøj 1, Landzonetilladelse til udvidelse af kunstgalleri.pdf30-08-2017
18A C Hoppesvej 7 - udledningstilladelse til tagvand til Barslev Bæk via grøft.pdf29-08-2017
19Dispensation fra deklaration.pdf17-08-2017
20Følgebrev til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 8 - Temaplan for erhverv.pdf17-08-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
DEN DIGITALE HOTLINE  
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00