Struer KommuneStruer Lydens by
Baggrundsmateriale

Hvordan skaber vi sammen det gode liv?
Folkemødet løber af stablen torsdag den 2. juni 2016 fra 15.00 til 20.00 i og omkring den markante hvide kornsilo på havnen i Struer. Alle borgere samt erhvervslivet, handelslivet, foreningslivet, frivillige m.fl. inviteres til dagen sammen med byråd, direktion og centerchefer. Mødet sætter fokus på de områder, hvor samskabelsen allerede foregår i Struer Kommune – med og uden kommunen som aktør – og der udvikles ideer til potentielle, nye samskabelsesformer.

Borgmester Mads Jakobsen (V) ser frem til – sammen med byrådskollegerne og embedsværket – at deltage i Folkemødet, som har undertitlen ”Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune?”.

”Vi er som kommune til for borgerne. Derfor er borgernes ideer og engagement utroligt vigtige elementer i den fremtidige udvikling af Struer Kommune. Jeg tror på, at det er det rigtige at inddrage på denne måde, nemlig ved at afholde et folkemøde, hvor dem, der vil bidrage til en stærk, selvstændig kommune, kan se, hvor meget der allerede foregår og bringe deres egne, konstruktive ideer i spil,” udtaler Mads Jakobsen.

Fakta om samskabelse

Årsagen til det store fokus på samskabelse og bevidst inddragelse af eksterne interessenter i disse år er, at de danske kommuner befinder sig i et krydspres mellem borgernes stigende forventninger til ydelser og service og de stadigt mere knappe offentlige ressourcer. Der er en underliggende forventning om minimum uændret serviceniveau med uændret skat.

Byrådet i Struer Kommune arbejder løbende på at øge samarbejdet med andre kommuner, med virksomheder, foreninger, institutioner mv. for at sikre kvaliteten af de kommunale ydelser, men også for at finde nye måder at levere det samme men for færre midler. I fremtiden vil samskabelse derfor udgøre en vigtig ressource i skabelse og sikring af velfærden i de danske kommuner – også i Struer Kommune.

Samskabelse er i denne sammenhæng det der sker, når borgere, politikere, ledere og medarbejdere og andre aktører i Struer Kommune arbejder tættere sammen om deres respektive udfordringer og problemer, og derigennem finder nye og bedre løsninger, der kan opfylde behovene.

På Folkemødet om hvordan vi sammen skaber det gode liv i Struer Kommune bliver der fokus på den store variation af samarbejde, samskabelse, frivillighed og medborgerskab, der allerede trives i kommunen. Det forventes, at en række af de kommunale opgaveløsninger og projekter præsenteres, side om side med initiativer opstået mellem eksempelvis erhvervsliv og frivillige organisationer.

På Folkemødets Facebookside vil der blive delt gode eksempler på samskabelse i kommunen, baggrundsartikler og ikke mindst programpunkter til selve dagen. Følg linket og like siden.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00