Struer KommuneStruer Lydens by
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er etableret samtidig med Jobcentret i Struer Kommune. Rådet er sammensat af repræsen-tanter fra Kommunen og Arbejdsmarkedsparter, Danske Handicaporganisationer samt Praktiserende Lægers Organisation.

Alle medlemmer har et særligt kendskab til arbejdsmarkeds-forholdene i Struer Kommune. LBR har til opgave at styrke den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Det er LBR's overordnede opgave at:

  • Rådgive kommunalbestyrelsen og Jobcentret om den beskæftigelsespolitiske indsats
  • Rådgive om udformningen af den årlige Beskæftigelsesplan for Struer Kommune
  • Fremme udvikling af nye metoder i beskæftigelsesindsatsen og skabe opmærksomhed om beskæftigelsesindsatsen
  • Sikre en god dialog mellem arbejdsmarkedets organisationer, Jobcentret og politikerne i Struer Kommune
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
DEN DIGITALE HOTLINE  
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00